Biuletyn Informacji Publicznej
Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

Rektor
Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej
 
prof. KJ-TSW dr hab. Grzegorz Górski
 
rektor@kj.edu.pl

 

Data wprowadzenia do obrotu wzoru do obrotu:                  4 maja 2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego:       2 lipca 2021 r. 

Okres ważności dokumentu:                                                 bezterminowy

Data zakończenia wydawania dokumentu:                            -

 

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego - dyplom ukończenia studiów I stopnia

 
 

Łukasz Zgoliński

administrator@kj.edu.pl

Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń

tel. 695 000 011

kontakt@kj.edu.pl

www.kj.edu.pl

Statut KJ-TSW

 

Regulaminy:  

  • Regulamin studiów KJ-TSW
  • Regulamin świadczeń dla studentów KJ-TSW
  • Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej KJ-TSW  
  • Regulamin zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji KJ-TSW

 

Uchwały Senatu:

 

Zarządzenia Rektora: