Biuletyn Informacji Publicznej
Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

      Co to jest?

Łukasz Zgoliński

administrator@kj.edu.pl

tel. 695000011

Rektor Kolegium Jagiellońskiego
Toruńskiej Szkoły Wyższej
prof. KJ-TSW dr hab. Grzegorz Górski
rektor@kj.edu.pl