Biuletyn Informacji Publicznej
Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa
Szukaj w tym dziale:

Statut KJ-TSW

 

Regulaminy:  

  • Regulamin studiów KJ-TSW
  • Regulamin świadczeń dla studentów KJ-TSW
  • Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej KJ-TSW  
  • Regulamin zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji KJ-TSW

 

Uchwały Senatu:

 

Zarządzenia Rektora: