Biuletyn Informacji Publicznej
Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa
Szukaj w tym dziale:

 

Data wprowadzenia do obrotu wzoru do obrotu:                  4 maja 2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego:       2 lipca 2021 r. 

Okres ważności dokumentu:                                                 bezterminowy

Data zakończenia wydawania dokumentu:                            -

 

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego - dyplom ukończenia studiów I stopnia